• head_banner

Công tắc dòng Huawei S6720-LI

  • Công tắc dòng S6720-LI

    Công tắc dòng S6720-LI

    Dòng Huawei S6720-LI là thế hệ tiếp theo được đơn giản hóa tất cả các thiết bị chuyển mạch cố định 10 GE và có thể được sử dụng để truy cập 10 GE trong các mạng trung tâm dữ liệu và khuôn viên trường.