• head_banner

Bộ chuyển đổi sợi quang

  • Bộ chuyển đổi sợi quang

    Bộ chuyển đổi sợi quang

    Bộ chuyển đổi là một thiết bị cơ học được thiết kế để căn chỉnh các đầu nối sợi quang.Nó chứa ống nối liên kết, giữ hai ống sắt lại với nhau.

    Bộ điều hợp LC được phát triển bởi Lucent Technologies.Chúng được bao gồm một vỏ nhựa với một kẹp kiểu kéo đẩy RJ45.